anwb tag

Het landgoed

Eeuwenoud karakter

Het 140 ha grootte particuliere landgoed wordt gekarakteriseerd door de klein­schalige aanleg van bossen met een grote variëteit aan boomsoorten, afgewisseld met kleine weilanden. Tegenwoordig bestaat het landgoed uit 45 ha verpachte land­bouwgrond en 95 ha bos.

De ontwikkeling van het landgoed (met diens karakteristieke kenmerken) gaat terug naar de beginjaren van de 19e eeuw. De 'Wehlse bossen', bestaande uit 'Het Jagershuis' en 'Het Stillewald', zijn ontstaan door de ontginning en bebossing van de voormalige Wehlse Heide. De nadruk kwam met name te liggen op het telen van hout waardoor er een afwisselend en aantrekkelijk bosbeeld is ontstaan met ver­schillende boomsoorten.